Mag laro ng mahigit sa 1000+ laro sa iyong mobile device at maranasan ang aming sikat na mga Game Providers Cross-Platform- 1 account sa lahat ng platforms

Mag laro ng mahigit sa 1000+ laro
sa iyong mobile device at maranasan ang aming sikat na mga Game Providers
Cross-Platform- 1 account sa lahat ng platforms

Makabagong Disenyo

Maayus na withdrawall

100% Seguridad

Step 1

Pumunta sa iyong device settings at pindutin ang Apps & Notification.

Step 2

Pindutin and tatlong tuldok sa may kanang-itaas na bahagi ng screen.

Step 3

Pindutin ang Special Access.

Step 4

Pindutin ang Install unknown apps.

Step 5

Pindutin ang chrome.

Step 6

I-On ang Allow from this source.

Step 1

Gamitin ang Kamera ng phone para i-scan ang QR code at ma download ang app.

Step 2

I-install ang profile sa iyong device at i-click ang Allow button.

Step 3

Reviewhin ang profile sa settings app.

Step 4

I-Allow muli ang Configuration profile.

Step 5

Pindutin ang install.

Step 6

Pagkatapos ma-install ang profile bumalik sa iyong browser - app installation at i-click ang install para ma-download ang EU9 app.